Edit Content

Zarządzanie talentami

Spis treści artykułu

Czym właściwie jest zarządzanie talentami?

Zarzadzanie talentami jest mechanizmem wyłaniania osób dopasowanych do kluczowych zadań na stanowiskach oraz umiejętnością tworzenia środowiska wspierającego wewnętrzny potencjał danego pracownika. To proces wymagający systemowego podejścia kadry menedżerskiej, świadomie budującej zaangażowanie swoich podwładnych, przyciągając i zatrzymując ich w firmie. Obecnie zarządzanie talentami to jeden z najmodniejszych tematów w polityce personalnej. Trudny okres pandemii koronawirusa dodatkowo zwrócił uwagę na to zagadnienie. Wielu przedsiębiorców zaczęło wykonywać nerwowe ruchy. Nie czekając na rozwój wypadków i pierwsze analizy mikro i makroekonomiczne zaczęli redukować zatrudnienie, bezpowrotnie i nieświadomie rezygnując z ukrytego potencjału swoich pracowników, którzy mogliby stać się  siłą napędową odbicia i powrotu do okresu prosperity. 

 

Czego należy unikać zarządzając talentami?

Organizacje, które traktują swoich pracowników jak talenty i dążą do jak najwyższego wykorzystania ich potencjału oraz stwarzają im warunki do efektywności biznesowej, to firmy które – jak pokazują badania –  wygrywają na rynku. Świadomie wprowadzając zarządzanie talentami należy jednak pamiętać, że posiadając wiele takich osób w swojej firmie, zaczynają one generować szereg zależności pomiędzy sobą. Wszystkie elementy tej „układanki” na siebie oddziałują, dlatego każda, nawet drobna korekta czy zmiana będzie znacząco wpływać na ten system wzajemnych powiązań. Jakość tych połączeń i ich wpływ na organizacje zależy od specyfiki firmy, branży i lokalizacji. Te z firm, które dostrzegają istnienie zjawiska emergencji, sprawiają, że to właśnie u nich talenty funkcjonują najlepiej.

Wśród najczęstszych błędów w zarządzaniu talentami, należy wymienić brak strategii i standardów. Prawdziwą zmorą jest także multitasking i powierzanie pracownikowi dodatkowych – nie należących do jego zakresu – obowiązków, które w przypadku talentów będą jedynie frustrować i ograniczać efektywność, a to znacząco obniży wyniki organizacji. Przewagę konkurencyjną i szybkie wyjście z kryzysu firma może uzyskać przede wszystkim przez wykorzystanie pełnej efektywności swoich pracowników.

Napisz do nas!

Czym właściwie są talenty dla naszej firmy?

Zważywszy, że każda firma ma inną kulturę organizacyjną, inną strategię, specyfikę wynikającą z branży i lokalizację, a jej zarządzanie zależy od kompetencji strategicznych i przywódczych właścicieli można przyjąć , że posiada skalibrowany zestaw wymaganych talentów. Z perspektywy firmy, talentem będzie wysoki poziom kluczowych dla niej kompetencji. Tym samym zdecydowana większość pracowników powinna być postrzegana jako talenty. Wszyscy ludzie firmie stanowią dla niej niepodważalną wartość, a w tworzeniu tej wartości wszystkie talenty są równe. Takie podejście dodatkowo zwiększa zaangażowanie i samoistnie wytwarza zaplecze potencjalnych talentów mogących, w kluczowym momencie uzupełnić niespodziewane niedobory.

 

Jak rozpocząć zarządzanie talentami?

Kluczowym aspektem zarządzania talentami jest posiadanie wiedzy w kogo i jak inwestować. Aby takie informacje zdobyć należy przeprowadzić diagnozę pracowników. Przede wszystkim tych, których profile osobowe, w największym stopniu odzwierciedlają oczekiwania firmy. To pozwoli na wyłonienie pracowników o wysokim potencjale i wykonanie tzw. benchmarkingu najbardziej efektywnych stanowisk vs. ich profil osobowy. Diagnozę można wykonać na dwa sposoby. Do wyboru mamy zdefiniowanie talentów w formie wskaźników behawioralnych, które charakteryzują pożądane zachowania lub badanie wrodzonych predyspozycji do określonych kompetencji i dopasowanie odpowiedniej osoby do zakresu zadań i odpowiedzialności. Nasze doświadczenia pokazują, że sposób drugi jest szybszy, efektywniejszy, a co za tym idzie, tańszy. Po pandemii, która spowodowała powrót do  rynku pracodawcy, zarządzanie talentami stało się nie tylko modą ale coraz bardziej warunkiem koniecznym do przetrwania i rozwoju organizacji. 

Pobierz przykładowy raport

Na podany adres e-mail otrzymasz przykładowy, pełny raport naszej analizy The Bridge Personality®.

Dodaj komentarz