Edit Content

Diagnoza potencjału firmy

Spis treści artykułu

diagnoza potencjału firmy

Diagnoza –  jakie wywołuje emocje w organizacji?

Diagnoza, szczególnie ta medyczna nie kojarzy nam się najlepiej. Podobne emocje, najczęściej lęk wywołuje również diagnoza potencjału firmy. W zależności od szczebla związany jest on z innymi obszarami. Dla właściciela to przede wszystkim zmiana organizacyjna, która zaburzy funkcjonowanie firmy, możliwe, że nawet zatrzyma niektóre działania. Jest to również sprawdzian, któremu towarzyszy niepokój związany z wynikami i ogromem pracy, który trzeba poświęcić na wdrożenie usprawnień. Menedżerom diagnoza często kojarzy się z weryfikacją efektywności i koniecznością podjęcia dodatkowych działań, które nie wiążą się bezpośrednio z ich zakresem odpowiedzialności. Szeregowi pracownicy upatrują w diagnozie niepotrzebną aktywność, która zabiera czas. Obawiają się również oceny swojej pracy, a nawet jej utraty.

 

Na co zwrócić uwagę rozpoczynając diagnozę potencjału organizacji?

Efektywność diagnozy w największym stopniu zależy od środowiska, czyli tego jak została przygotowana. Duże znaczenie ma zbudowanie bezpieczeństwa każdego z pracowników i uspokojenie negatywnych emocji, które na pewno się pojawią. Szczególnie ważnym elementem przygotowania jest przekazanie celu diagnozy bazując na korzyściach dla każdego szczebla struktury. Warto zadbać o to, aby harmonogram projektu był rozpisany w czasie, uwzględniając codzienne aktywności pracowników i obłożenie pracą. Istotne również jest to, aby każdy uczestnik diagnozy otrzymał gotową instrukcję i miał bieżące wsparcie osób, które koordynują proces. Poczucie bezpieczeństwa i komfort wydają się być głównym czynnikiem budującym zaangażowanie pracowników w diagnozę. Wśród częstych błędów popełnianych przez organizację przed przystąpieniem do diagnozy potencjału należy wymienić brak wyłonienia osoby, która byłaby odpowiedzialna za jej przeprowadzenie. Ważne, aby pamiętać, że harmonogram diagnozy obejmuje również etap po jej zakończeniu. Tutaj istotne jest przekazanie wniosków i dalszych działań opracowując odpowiednie komunikaty do danego poziomu w strukturze. Warto aby zarząd i menedżerowie podziękowali zespołom za uczestnictwo i zaangażowanie.

Napisz do nas!

Skąd biorą się obawy pracowników?

Diagnoza potencjału organizacji to zmiana, która generuje strach. Są to całkiem zrozumiałe i normalne emocje, wynikające z predyspozycji osobowości człowieka. Reakcje pracowników na diagnozę uzależnione są od korelacji takich cech jak pewność siebie, otwartość na wiedzę, reakcja na zmiany czy przyjmowanie informacji zwrotnej. Im bardziej organizacja zna predyspozycje charakteru swoich pracowników, tym lepiej przygotuje proces komunikacji i harmonogram działań.

 

Diagnoza potencjału firmy – co diagnozować?

Diagnoza potencjału firmy powinna objąć jak najwięcej obszarów, które bezpośrednio wpływają na skuteczność organizacji. Warto pochylić się przede wszystkim nad zasobami ludzkimi, procesami i standardami firmy. Organizacje często nie zwracają uwagi na to, co zostaje wytworzone wraz z ich funkcjonowaniem. Przez co pewne wadliwe schematy i zachowania są powielane i coraz trudniejsze do wykrycia, a co za tym idzie wyeliminowania. Podobnie jest z pracownikami, których diagnoza pozwala uchwycić i wykorzystać potencjał indywidualny jak i całych zespołów.

Profesjonalna diagnoza potencjału organizacji

Diagnoza potencjału jest procesem skomplikowanym i angażującym całość organizacji. Jak pisaliśmy wyżej może generować negatywne reakcje wśród pracowników. Dlatego  tak ważne jest zastosowanie specjalistycznych i sprawdzonych rozwiązań, dzięki którym taka diagnoza przebiegnie sprawnie a, co najważniejsze przyniesie wiarygodne wyniki oparte o twarde wskaźnik, dane liczbowe i rzetelne opisy.

Dlatego właśnie do przeprowadzenia badania potencjału, firmy często korzystają ze wsparcia konsultantów biznesowych. To oni dysponują narzędziami umożliwiającym pozyskanie wiarygodnych wyników, znają też metodykę, której zastosowanie warunkuje końcowy sukces diagnozy. Co więcej, to też osoby będące spoza środowiska firmy, a to pozwala im na obiektywne, zewnętrzne spojrzenie na organizacje i dostrzeżenie błędów, które są niemożliwe do zauważenia przez osoby bezpośrednio zaangażowane w ich powstawanie.

 


Korzyści z  przeprowadzenia diagnozy potencjału firmy

Efekty z przeprowadzenia diagnozy potencjału organizacji wynikają bezpośrednio z jej zakresu, zastosowanych narzędzi i stopnia wdrożenia usprawnień. Korzyści, których można oczekiwać to wyeliminowanie wpływających na skuteczność pracowników i poszczególnych działów złych praktyk i nawyków. To także dopasowanie osób do realizowanych zadań, czyli nie tylko podniesienie ich skuteczności ale też satysfakcji z wykonywanej pracy, a to czynnik niezbędny do ograniczenia fluktuacji kadr. Można oczekiwać również zwiększenia efektywności procesów i mechanizmów wewnętrznych (np. eliminacja wykonywanych niepotrzebnie zadań, prowadząca do zwiększenia czasu poświęcanego na zadania kluczowe dla organizacji). Aby stale podnosić efektywność firmy i wprowadzić mechanizm, w którym organizacja sama się kalibruje i eliminuje hamujące ją czynniki wskazane jest cykliczne wykonywanie diagnozy potencjału.

Pobierz przykładowy raport

Na podany adres e-mail otrzymasz przykładowy, pełny raport naszej analizy The Bridge Personality®.

Dodaj komentarz