Edit Content

Informacje o prawie do
odstąpienia od umowy

Jeśli jesteś Konsumentem (to znaczy kiedy jesteś osobą fizyczną i zawierasz z nami umowę nie związaną bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową) Masz AŻ 14 DNI NA ODSTĄPIENIE OD ZAWARTEJ ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU UMOWY bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
W terminie 14 dni, poinformuj nas o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane pocztą na adres: Inspire Sourcing L. Poradzisz, J. Poradzisz S. J., ul. Benedykta Cesarza 1, 30-427 Kraków lub pocztą elektroniczną na email: bridge@inspire-szkolenia.pl).
Możesz wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy  zamieszczony na stronie naszego Sklepu lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną lub pisemną. Jeżeli skorzystasz z tej możliwości, prześlemy Ci  niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy jeśli wyślesz informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Pamiętaj, że prawo do odstąpienia nie przysługuje Ci, jeśli wyraziłeś na to wyraźną zgodę, a umowa dotyczy świadczenia usług i została już w pełni wykonana lub też dotyczy dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnienie świadczenia już się rozpoczęło.

Zapłata za wykonaną część usługi
W przypadku gdy umowa nie została zrealizowana  w całości i zdecydujesz się od niej odstąpić, poniesiesz koszty zrealizowanych do tego czasu usług. Kwota zapłaty zostanie obliczona proporcjonalnie do zakresu spełnionego przez Wykonawcę, z uwzględnieniem uzgodnionej ceny.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przed rozpoczęciem jej realizowania zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności za pakiet. Zwrotu należności dokonamy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– (Adresat) Inspire Sourcing L. Poradzisz, J. Poradzisz S. J., ul. Benedykta Cesarza 1, 30-427 Kraków , email: bridge@inspire-szkolenia.pl
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
–Data zawarcia umowy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
–Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
–Adres konsumenta(-ów)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
–Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
–Data
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(*) Niepotrzebne skreślić.