Edit Content

Polityka prywatności

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ INSPIRE S.J.
INFORMACJE OGÓLNE
Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Naszym celem jest umożliwienie Ci pełnej informacji i kontroli w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych oraz udostępnienie narzędzi pozwalających Ci skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów prawa.
Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo i komu je udostępniamy. Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące tego, jak korzystamy z Twoich danych osobowych, napisz do nas na podany adres e-mail: bridge@inspire-szkolenia.pl.

W JAKI SPOSÓB POZYSKUJEMY TWOJE DANE
Korzystamy z Twoich danych osobowych, ponieważ zdecydowałeś się dokonać zakupów w naszym sklepie internetowym personality.com.pl („Sklep”) lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres e-mail o ofercie Sklepu lub w inny sposób przekazałeś nam swoje dane z wykorzystaniem strony internetowej Sklepu. Sklep prowadzi działalność w oparciu o Regulamin.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem dany osobowych jest firma Inspire Sourcing L. Poradzisz, J. Poradzisz Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Benedykta Cesarza 1, 30-427 Kraków, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000591554 – dalej będziemy nazywać tę spółkę „Administratorem”.

JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Jeżeli skorzystasz z naszego Sklepu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:
a) W celu wykonywania zawartych z Tobą umów sprzedaży pakietów ze Sklepu – podstawą przetwarzania Twoich danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu. W tym zakresie będziemy wymagać od Ciebie największej liczby danych, jednak wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży i dostarczenia Ci zakupionych pakietów; podanie Twoich danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe, ale konieczne do wykonania umowy,
b) W celu prowadzenia Twojego konta na stronie Sklepu – podstawą przetwarzania Twoich danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu.
c) W celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest umowa oraz  obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących należytego wykonania zobowiązania. Podanie danych  jest obowiązkowe dla prawidłowego rozpatrzenia Twojej reklamacji,
d) Jeżeli wyrazisz na to odrębną zgodę, będziemy wysyłać na podany przez Ciebie adres e-mail informację handlową dotyczącą pakietów oferowanych do sprzedaży w Sklepie, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, która nie jest obowiązkowa i możesz ją cofnąć w każdej chwili kontaktując się na podane wyżej dane lub klikając w link, który przesyłamy w każdej wiadomości e-mail zawierającej informacje handlową. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na prawidłowość przetwarzania danych w okresie sprzed jej cofnięcia.
e) Jeżeli wyrazisz na to odrębną zgodę, będziemy wysyłać na podany przez Ciebie nr telefonu komórkowego informację handlową dotyczącą pakietów oferowanych do sprzedaży w Sklepie, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, która nie jest obowiązkowa i możesz ją cofnąć w każdej chwili kontaktując się z nami np. na podane wyżej dane. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na prawidłowość przetwarzania danych w okresie sprzed jej cofnięcia.
f) W celu kierowania do Ciebie na stronie Sklepu zindywidualizowanych komunikatów marketingowych np. w formie sugestii zakupu towarów z wykorzystaniem profilowania. Komunikaty będą przygotowane w oparciu o analizę dokonanych przez Ciebie zakupów – podstawą przetwarzania Twoich danych w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu towarów oferowanych w Sklepie, zarówno towarów własnych Administratora, jak dostawców,
g) W celach marketingowych – na podany przez Ciebie adres do doręczeń możemy od czasu do czasu wysyłać informacje o ofercie sklepu personality.com.pl lub ofercie naszych partnerów handlowych. Podstawą przetwarzania Twoich danych w tym zakresie będzie prawnie uzasadniony interes nasz lub naszych partnerów polegający na marketingu wskazanych w ofercie pakietów. Możesz w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w tym celu, a my przestaniemy to robić. Sprzeciw możesz wyrazić kontaktując się z nami na adres mailowy bridge@inspire-szkolenia.pl.
h) W celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb użytkowników Sklepu.
i) W celu potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania Twoich danych w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.
j) W celu udzielenia szczegółowych informacji dotyczących naszej działalności oraz Pakietów – w tym przypadku podstawą przetwarzana będzie podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem z nią umowy.

Stawiamy na przejrzystość przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytanie dotyczące procesu lub zasad ich przetwarzania, skontaktuj się z nami.
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem dbając o to, aby pozostały aktualne i prawidłowe. Dlatego co pewien czas przypomnimy Ci o konieczności aktualizacji danych wysyłając wiadomość na podany przez Ciebie adres e-mail.
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez Twojej zgody.
W ramach realizacji Pakietów lub świadczenia innych usług możemy przetwarzać inne dane Twoje oraz osób biorących udział w badaniach, jednak szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną przekazane przy okazji ich przeprowadzenia.
CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?
Do Ciebie należy decyzja czy i jakie dane nam udostępniasz, pamiętaj jednak, że dokonując zakupów w Sklepie podanie określonych danych będzie obowiązkowe do wykonania umowy sprzedaży, gdyż bez nich nie będziemy w stanie zrealizować Twojego zamówienia.
Nie podanie wymaganych przez nas danych skutkuje brakiem złożenia zamówienia. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail lub podany nr telefonu dla realizacji zawartej umowy sprzedaży Pakietów. Jeżeli wyrazisz taką zgodę, będziesz mógł ją cofnąć w każdym czasie.
KOMU BĘDZIEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
Będziemy przekazywać Twoje dane podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Ciebie pakietów:
a) W zależności od wyboru przez Ciebie sposobu płatności za zakupione pakiety, udostępnimy Twoje dane niezbędne do odbioru lub dokonania płatności za zakupione pakiety, następującym podmiotom:
• PayU S.A. – jeżeli jako sposób zapłaty wybrałeś system płatniczy PayU.pl,
• Innym operatorom płatniczym, z którymi nawiążemy współpracę w celu otrzymania ceny za zakupione przez Ciebie pakiety.
b) Ponadto Twoje dane będą przekazywane podmiotom, które na nasze zlecenie przetwarzają dane osobowe naszych klientów, w zakresie koniecznym do prowadzenia Sklepu, realizacji łączącej na Umowy i spełnienia ciążących na nas obowiązków, w szczególności zajmującym się hostingiem stron internetowych Sklepu, księgowością lub obsługą prawną
c) Możemy także udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom z powyższych kategorii, z którymi nawiążemy współpracę.
JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
Przekazane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać Twoje dane w okresie:
a) Niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także Twoich roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania nam przez Ciebie Twoich danych,
b) W razie, gdy zgłosisz żądanie usunięcia konta w sklepie możemy przetwarzać Twoje dane w okresie niezbędnym do potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam – – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania nam przez Ciebie Twoich danych.
JAK ZABEZPIECZAMY TWOJE DANE?
Stosujemy szereg zabezpieczeń informatycznych i organizacyjnych mających na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach. Nasz Sklep zapewniają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu Web application firewall (WAF) oraz systemu zabezpieczeń przed atakami typu DDoS, stosujemy wysoki poziom szyfrowania połączenia HTTPS/SSL zgodnie z przyjętymi najlepszymi praktykami, współpracujemy ze starannie dobranym dostawcą usług hostingowych, który posiada certyfikaty z zakresu zarządzania jakością ISO 9001 oraz wymaganiami AQAP-2110, a także certyfikat zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001. Pamiętaj jednak, że korzystanie z sieci Internet niesie zawsze ze sobą ryzyko wystąpienia określonych incydentów bezpieczeństwa, ale zapewniamy Cię, że dzięki wdrożonym procedurom regularnych przeglądów systemów informatycznymi i ich aktualizacji oraz aktywnemu monitoringu krytycznych punktów systemu chcemy to ryzyko w jak największym stopniu ograniczyć.
JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
Zgodnie z RODO przysługuje Ci szereg praw w związku z przekazaniem nam Twoich danych osobowych, takich jak:
a) Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane Twoje dane osobowe – w razie pytań dotyczących tego czy i jak przetwarzamy Twoje dane skontaktuj się z nami za pomocą udostępnionego na tej stronie formularza kontaktowego lub przesyłając informację do pod adres bridge@inspire-szkolenia.pl, chętnie na nie odpowiemy,
b) Prawo do dostępu i aktualizacji danych – zawsze masz dostęp do Twoich danych osobowych na Twoim koncie w Sklepie. Możesz tam edytować dostarczone nam dane oraz je aktualizować. Jeżeli nie założyłeś konta w Sklepie skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego na niniejszej stronie z żądaniem dostępu do Twoich danych – przekażemy Ci informacje jakie Twoje dane przetwarzamy i zaktualizujemy je na Twoje żądanie,
c) Na zasadach określonych w RODO, przysługują Ci również prawa do:
• Usunięcia danych – jeżeli chcesz, abyśmy przestali przetwarzać Twoje dane, możesz usunąć swoje konto w Sklepie lub zgłosić nam takie żądanie. Pamiętaj jednak, że nie jest to bezwzględne prawo i możemy odmówić usunięcia tych Twoich danych, co do których mamy podstawę do ich przetwarzania (np. realizacja obowiązku prawnego lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam),
• Żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
• Zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora lub wykonywanie zadań w interesie publicznym,
• Cofnięcia zgody, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody,
• Przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub Twojej zgody.
Możesz wykonać wszystkie powyższe prawa kontaktując się nami na adres e-mail: bridge@inspire-szkolenia.pl lub pod numerem telefonu 515 055 599.
W JAKIM CZASIE UZYSKASZ OD NAS ODPOWIEDŹ?
Postaramy się jak najszybciej zrealizować zgłoszone przez Ciebie żądania oraz udzielać odpowiedzi na otrzymane pytania dotyczące Twoich danych. W każdym wypadku powinieneś od nas otrzymać wiadomość nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Twojego żądania. W tym terminie udzielimy Ci odpowiedzi lub poinformujemy o wydłużeniu terminu i wyjaśnimy przyczyny. Jeżeli będziemy mieli wątpliwości co do tego czy to Ty zgłaszasz określone żądanie, możemy zadać kilka dodatkowych pytań, w celu weryfikacji tożsamości.
INFORMACJA O ORGANIE WŁAŚCIWYM DO WNIESIENIA SKARGI
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych lub chcesz skorzystać z uprawnień wynikających z RODO,  napisz bezpośrednio do nas: bridge@inspire-szkolenia.pl
INFORMACJE O KORZYSTANIU Z PLIKÓW „COOKIES”
DEFINICJE
Administrator – oznacza Inspire Sourcing L. Poradzisz, J. Poradzisz Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Benedykta Cesarza 1, 30-427 Kraków, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000591554, NIP: 6762387549 , Regon: 120806010 , który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika,
2. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: http://personality.com.pl/.
3. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu,
4. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
5. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu,
6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu,
7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES
1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować działanie Serwisu indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) COOKIES SESYJNE: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,
b) COOKIES TRWAŁE: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES
1. ADMINISTRATOR WYKORZYSTUJE COOKIES WŁASNE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:
a) KONFIGURACJI SERWISU
(i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
(ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.
b) UWIERZYTENIANIA UŻYTKOWNIKA W SERWISIE I ZAPEWNIENIA SESJI UŻYTKOWNIKA W SERWISIE
(i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
(ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
(iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
c) REALIZACJI PROCESÓW NIEZBĘDNYCH DLA PEŁNEJ FUNKCJONALNOŚCI STRON INTERNETOWYCH
(i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
(ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu,
(iii) umożliwienie korzystania w Serwisie z funkcji „Koszyk”.
d) ANALIZ I BADAŃ ORAZ AUDYTU OGLĄDALNOŚCI
(i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
e) ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I NIEZAWODNOŚCI SERWISU
2. ADMINISTRATOR USŁUGI WYKORZYSTUJE COOKIES ZEWNĘTRZNE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH: 
a) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. youtube,
b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics,
c) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense,
d) zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego, np. Facebook.com,
e) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com, Linkedin.com,
f) wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, takiego jak Live Chat lub Messenger.
MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
4. Szczegółową instrukcję dotyczącą konfiguracji przeglądarek typu: IE, Chrome, Mozilla Firefox.