Edit Content

Relacje – jak bardzo wpływają na nasze życie?

Spis treści artykułu

Każdy z nas w ciągu naszego życia tworzy relacje z drugim człowiekiem. Tworzymy je w domu rodzinnym, w szkole, w miejscu pracy i podczas spędzania wolnego czasu. Najpierw w rodzinie uczymy się pierwszych interakcji, wzorców zachowań, zaspokajania potrzeb, a także wyrażania swoich uczuć. Najpierw to nasi rodzice określają co jest dobre, a co złe. To w rodzinie jest początek naszej drogi, a każdy z nas jest początkiem większej układanki.                                                                               

 

Napisz do nas!

Relacje – czy są ważne dla nas ? 

Relacje to coś, co towarzyszy nam przez całe życie. Pytania, które sobie zadajemy w ciągu naszego życia o naszą tożsamość są bardzo ważne dla nas. Jest to naszym punktem odniesienia, który określa nasze miejsce na ziemi. „Kim jestem?” – ma wpływ na nasze życiowe decyzje i wybory. Przychodzimy na świat niby jako czysta, nie zapisana karta, ale jesteśmy już częścią jakiejś historii, tradycji, wspomnień. Czasami zdarza się, że te historie do nas wracają i pozwalają nam zrozumieć zachowania naszych bliskich: dziadków czy rodziców. Zobaczyć interakcje między nimi i w konsekwencji zrozumieć ich zachowania. Wtedy mamy poczucie, że nie jesteśmy sami, że nasze zachowania, bądź nasza życiowa droga skądś się wzięła. Zdarza się, że nasze negatywne zachowania usprawiedliwiamy pochodzeniem lub historią naszej rodziny. Relacje z naszymi rodzicami są punktem odniesienia dla związków tworzonych przez nas. Warto jest zrobić wgląd w to, aby zobaczyć i zrozumieć swoje relacje i na tej podstawie  móc je kształtować świadomie. Zrozumienie schematu relacji rodzinnych może być podstawą do dokonania wyboru: „tak działałam do tej pory, ale chcę coś zmienić”. W tym miejscu przydatnym będzie test The Bridge Career,  który pomoże w podjęciu wartościowych decyzji dotyczących przyszłej kariery i edukacji. Nie ma znaczenia czy jesteś jeszcze uczniem w szkole, na początku kariery lub w jej trakcie. Warto wykorzystać optymalnie to narzędzie, aby dowiedzieć się, w jakim kierunku pójść, żeby nie zmarnować swojego potencjału i jak najlepiej wykorzystać swój talent.

Relacje  – jako istoty społeczne potrzebujemy więzi 

Jako istoty społeczne potrzebujemy więzi z innymi ludźmi i poczucia, że jesteśmy potrzebni. Bliskie relacje są dla nas źródłem wewnętrznego spokoju, poczucia zrozumienia i akceptacji. Wtedy czujemy się silniejsi, gdy inni myślą podobnie jak my. To wzmacnia nasze przekonanie o własnej wartości. Utożsamiamy się z osobami, które wyznają podobne wartości i prezentują podobne postawy. Bliskie relacje są najlepszym sposobem na radzenie sobie z lękiem np. przed zmianą, gdy w jakimś stopniu czujemy się zagrożeni i niepewni. Także w wyborze naszej ścieżki zawodowej ważne są relacje. Mamy do kogo się zwrócić lub wiemy w jaki sposób pomóc osobie rozwinąć skrzydła, aby w pełni zrealizować swój potencjał. Jedyną stałą w naszym życiu jest zmiana. Zmiana może zostać wymuszona przez czynniki zewnętrzne lub być wynikiem naszego zaplanowanego działania. W tym pierwszym przypadku nie jest czymś pożądanym. Kiedy jednak sami projektujemy zmianę i wdrażamy ją w życie, uwzględniając relacje i czynniki zewnętrzne rodzi w nas poczucie sprawczości. Takie poczucie jest w nas nawet wówczas, gdy nie osiągnęliśmy celu w stu procentach. Projektując swoje życie trzeba wziąć pod uwagę, nie tylko co chcemy mieć i osiągnąć, ale także jak do tego dojść i czy mamy ku temu warunki i predyspozycje. Trzeba również przewidzieć jakie mogą pojawić się przeszkody, a do ich pokonania potrzebne są odpowiednie umiejętności.

Pobierz przykładowy raport

Na podany adres e-mail otrzymasz przykładowy, pełny raport naszej analizy The Bridge Personality®.

Dodaj komentarz