Edit Content

Diagnoza potencjału pracownika

Spis treści artykułu

Diagnoza potencjału pracownika

Potencjał pracownika – dlaczego warto go znać?

Diagnoza potencjału pracownika niesie ze sobą wiele korzyści. Właściwie przeprowadzona jest źródłem wiedzy o mocnych i słabych stronach naszego pracownika lub kandydata do pracy. Pozwala poznać także indywidualny potencjał oraz korelacje cech obniżających jego efektywność. Co najważniejsze z punktu widzenia przedsiębiorcy, to jedna z najbardziej naturalnych i nieinwazyjnych dróg do podniesienia efektywności organizacji i ograniczenia fluktuacji kadr. Przeprowadzając diagnozę, pracodawca jest w stanie wykorzystać maksymalnie potencjał pracownika dopasowując go do odpowiedniego stanowiska, na którym pracownik będzie najbardziej skuteczny oraz zaplanować ścieżkę rozwoju i szkolenia w odniesieniu do celów strategicznych firmy. Dzięki temu zatrudniona osoba czując się dopasowana do stanowiska i firmy, może czerpać pełną satysfakcję z wykonywanej pracy i będzie chciała związać się z nią na długo.

Napisz do nas!

Co warto diagnozować?

Diagnozie przede wszystkim należy poddać kompetencje pracownika. Myśląc o kompetencjach warto skupić się na jego wiedzy, umiejętnościach i predyspozycjach wynikających z osobowości. Warto rozpocząć od tych ostatnich, bo to właśnie one warunkują motywację, szybkość uczenia się oraz warunkują nastawienie w innych obszarach życia zawodowego.

 

Diagnoza potencjału pracownika – jak to zrobić?

Diagnoza wywołuje mieszane odczucia, bardzo często wręcz negatywne. Dlatego od początku kluczowe jest zbudowanie bezpieczeństwa uczestnika diagnozy potencjału. Jeśli Twój pracownik zrozumie cel diagnozy i korzyści płynące bezpośrednio dla niego jest dużo prawdopodobieństwo, że podejdzie do niej pozytywnie i z zaangażowaniem. Pracownik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że wyniki pozwolą mu m. in.  być bardziej efektywnym w pracy, dopasować optymalne środowisko zawodowe, zaplanować ścieżkę kariery, poczuć, że jego praca ma sens, a on sam jest właściwą osobą na właściwym miejscu. Warto zakomunikować też, że diagnoza wykonywana jest za pomocą profesjonalnych kwestionariuszy osobowości, opartych o najbardziej uznane teorie psychologiczne, które gwarantują rzetelność i wiarygodność otrzymywanych rezultatów. Poznając osobowość pracownika, już tylko po stronie przełożonego i współpracowników leży zweryfikowanie dwóch pozostałych elementów; wiedzy i umiejętności. Także w tej sytuacji można skorzystać z gotowych i dedykowanych rozwiązań do badania tych obszarów. Pracownik zatrudniony w organizacji ewoluuje, to naturalny proces, dlatego wskazane jest cykliczne diagnozowanie jego potencjału. Optymalnie jest robić to raz na rok i połączyć z przeprowadzeniem – często zapominanej w firmach– rozmowy rozwojowej.

Większa efektywność, bez dodatkowych inwestycji, czyli diagnoza potencjału pracownika

Ostatnie wydarzenia pokazują, że rynek dynamicznie się zmienia, a czasy są niepewne. Bardzo często, w tego typu sytuacjach przedsiębiorcy szukają optymalizacji. Jak to robić z głową? To moment, w którym poprzez precyzyjną diagnozę potencjału pracowników, przedsiębiorca może wyłonić i postawić na konkretne talenty osób, które przydają się na poszczególnych etapach zmiany czy kryzysu. To pozwoli podnieść efektywność i satysfakcję z wykonywanej pracy, co bezpośrednio przełoży się na klimat organizacji i ograniczy fluktuację.

Pobierz przykładowy raport

Na podany adres e-mail otrzymasz przykładowy, pełny raport naszej analizy The Bridge Personality®.

Dodaj komentarz