Edit Content

Testy osobowości w rekrutacji – jak pracodawcy wykorzystują testy do oceny kandydatów

Spis treści artykułu

W dzisiejszych czasach testy osobowości są coraz częściej wykorzystywane w procesie rekrutacji. Pomagają pracodawcom lepiej poznać kandydatów, a także sprawdzić, czy dana osoba będzie odpowiednia dla danej pozycji oraz zespołu. W tym artykule omówimy, jak testy osobowości są stosowane w rekrutacji, jakie korzyści płyną z ich zastosowania oraz jak kandydaci mogą się do nich przygotować.

 

Dlaczego pracodawcy stosują testy osobowości w rekrutacji?

Testy osobowości pozwalają pracodawcom na ocenę cech charakteru kandydatów, które mogą wpłynąć na ich zdolność do pracy w zespole, adaptacji do nowego środowiska czy podejmowania decyzji. Stosowanie testów osobowości w rekrutacji może pomóc w:

 1. Identyfikacji kandydatów o odpowiednich cechach osobowości dla danej pozycji.
 2. Sprawdzeniu, czy dana osoba będzie dobrze współpracować z zespołem.
 3. Przewidzeniu, jak kandydat poradzi sobie w sytuacjach stresowych czy wymagających elastyczności.
 4. Redukcji ryzyka rotacji pracowników, zatrudniając osoby, które są dobrze dopasowane do firmy.

 

Jak przygotować się do testu osobowości w rekrutacji?

Oto kilka wskazówek, jak kandydaci mogą przygotować się do testów osobowości w rekrutacji:

 1. Poznaj różne testy osobowości: Zorientuj się, jakie testy są stosowane w rekrutacji, aby wiedzieć, czego się spodziewać i zrozumieć strukturę poszczególnych testów.
 2. Bądź szczery: Testy osobowości mają na celu poznanie Twojego prawdziwego „ja”, więc staraj się odpowiadać na pytania szczerze, zamiast próbować zgadywać, jakiego rodzaju odpowiedzi oczekuje pracodawca.
 3. Zrelaksuj się: Testy osobowości nie mają poprawnych ani błędnych odpowiedzi, więc nie ma powodu do stresu. Przystępując do testu, bądź spokojny i skoncentrowany.
 4. Praktyka: Jeśli masz możliwość, przeprowadź samodzielnie testy osobowości dostępne online, aby zrozumieć, jak działają i zobaczyć, jakie wyniki otrzymasz.
 5. Pamiętaj o ograniczeniach testów: Testy osobowości mają swoje ograniczenia i nie definiują całkowicie Twojej wartości jako pracownika czy osoby. Przygotuj się również na to, że wynik testu może być tylko jednym z wielu czynników branych pod uwagę przez pracodawcę.

Napisz do nas!

Jak pracodawcy wykorzystują wyniki testów osobowości?

Pracodawcy mogą wykorzystać wyniki testów osobowości na różne sposoby, takie jak:

 1. Porównanie kandydatów: Porównując wyniki testów osobowości, pracodawcy mogą wyłonić kandydatów, którzy najlepiej pasują do danej pozycji oraz kultury organizacyjnej firmy.
 2. Identyfikacja mocnych stron i obszarów do rozwoju: Wyniki testów osobowości mogą pomóc pracodawcom zidentyfikować mocne strony kandydatów oraz obszary, w których mogą potrzebować wsparcia lub dodatkowego szkolenia.
 3. Tworzenie zespołów zrównoważonych: Wykorzystując wyniki testów osobowości, pracodawcy mogą tworzyć zespoły złożone z różnych typów osobowości, co może prowadzić do lepszej współpracy i efektywności.
 4. Rozwój pracowników: Wyniki testów osobowości mogą służyć jako narzędzie do planowania rozwoju zawodowego pracowników, pomagając im lepiej zrozumieć swoje mocne strony, słabości oraz preferencje zawodowe.

Podsumowując, testy osobowości są coraz częściej stosowane w procesach rekrutacyjnych. Pracodawcy korzystają z nich, aby lepiej zrozumieć kandydatów i wybrać tych, którzy są najlepiej dopasowani do danej pozycji i zespołu. Kandydaci mogą przygotować się do testów osobowości, poznając różne rodzaje testów, odpowiadając szczerze na pytania.

 

Czy warto dyskutować wynikami testów osobowości z pracodawcą?

 1. Otwartość na feedback: Jeśli pracodawca podzieli się z Tobą wynikami testu osobowości, traktuj to jako okazję do dyskusji na temat swoich mocnych stron, słabości oraz oczekiwań względem przyszłej pracy. Otwartość na feedback może pokazać Twoją chęć do rozwoju i dalszego doskonalenia.
 2. Wyjaśnienie wyników: Jeśli uważasz, że wynik testu osobowości nie odzwierciedla dokładnie Twojego charakteru, nie krępuj się wyjaśnić swojego punktu widzenia pracodawcy. Może to pomóc w lepszym zrozumieniu Twojej osoby i dalszym dopasowaniu do stanowiska.
 3. Zachowanie równowagi: Pamiętaj, że wynik testu osobowości nie jest jedynym czynnikiem branym pod uwagę przez pracodawcę. Staraj się skupić również na innych aspektach swojej kandydatury, takich jak doświadczenie zawodowe, umiejętności czy motywacja.

 

Alternatywne metody oceny kandydatów stosowane przez pracodawców

Testy osobowości to tylko jedno z narzędzi, z których korzystają pracodawcy podczas rekrutacji. Inne popularne metody oceny kandydatów to:

 1. Testy kompetencyjne: Oceniają umiejętności kandydatów w zakresie konkretnych kompetencji, takich jak analityczne myślenie, rozwiązywanie problemów czy komunikacja.
 2. Assessment center: Proces oceny kandydatów oparty na różnych zadaniach, takich jak ćwiczenia grupowe, prezentacje czy symulacje, które mają na celu ocenić umiejętności i kompetencje kandydatów w praktyce.
 3. Wywiad behawioralny: Metoda wywiadu oparta na pytaniach dotyczących konkretnych sytuacji z przeszłości kandydata, mająca na celu ocenić, jak kandydat zachował się w określonych okolicznościach i jakie są jego umiejętności adaptacji do nowych sytuacji.
 4. Referencje i rekomendacje: Pracodawcy mogą skontaktować się z byłymi pracodawcami kandydata lub innych osób, które mogą dostarczyć informacji na temat jego umiejętności, kompetencji oraz postaw w pracy.

Testy osobowości to tylko jedno z narzędzi stosowanych przez pracodawców w procesie rekrutacji. Wykorzystanie różnych metod oceny pozwala na uzyskanie pełniejszego obrazu kandydata i lepsze dopasowanie do danego stanowiska.

Bridge Personality jako narzędzie w rekrutacji

Bridge Personality to test osobowości wykorzystywany zarówno w rekrutacji, jak i w procesach rozwojowych pracowników. Test łączy dwa podejścia do oceny osobowości – model Big Five (OCEAN) oraz teorię Junga. Bridge Personality pomaga pracodawcom ocenić, jak kandydaci poradzą sobie z różnymi aspektami pracy, oceniając ich cechy osobowości, preferencje zawodowe oraz style pracy.

Jak działa Bridge Personality?

Bridge Personality ocenia kandydatów na podstawie 34 cech osobowości, które są kombinacją teorii Big Five oraz teorii Junga. Test składa się z 216 pytań, na które kandydaci odpowiadają, określając, w jakim stopniu zgadzają się z określonymi stwierdzeniami. Na podstawie odpowiedzi test generuje wynik, który przedstawia profil osobowości kandydata, jego preferencje zawodowe oraz style pracy.

Jak pracodawcy wykorzystują Bridge Personality w rekrutacji?

 1. Dopasowanie do stanowiska: Pracodawcy mogą korzystać z wyników Bridge Personality, aby ocenić, czy cechy osobowości kandydata pasują do wymagań danego stanowiska i czy będzie w stanie efektywnie wykonywać swoje obowiązki.
 2. Zespołowa współpraca: Test pomaga również ocenić, jak kandydat będzie się komunikował i współpracował z innymi członkami zespołu, co jest kluczowe dla efektywności pracy.
 3. Rozwój zawodowy: Wyniki Bridge Personality mogą być wykorzystywane przez pracodawców do planowania ścieżek rozwoju zawodowego pracowników, identyfikacji ich mocnych stron i obszarów, w których mogą potrzebować wsparcia.
 4. Tworzenie zrównoważonych zespołów: Pracodawcy mogą używać wyników testu do tworzenia zrównoważonych zespołów, które będą składać się z osób o różnych typach osobowości, co może prowadzić do lepszej współpracy i efektywności.

 

Jak przygotować się do testu Bridge Personality?

Podobnie jak w przypadku innych testów osobowości, kandydaci powinni:

 1. Poznać test: Zorientować się, jak działa test Bridge Personality, jakie cechy osobowości są oceniane i jakie pytania można się spodziewać.
 2. Bądź szczery: Odpowiadać szczerze na pytania, nie próbując zgadywać, jakiego rodzaju odpowiedzi oczekuje pracodawca.
 3. Praktykuj: Jeśli to możliwe, przeprowadź samodzielnie testy osobowości dostępne online, aby lepiej zrozumieć, jak działają i jakie wyniki otrzymasz.
 4. Zrelaksuj się: Testy osobowości nie mają poprawnych ani błędnych odpowiedzi, więc nie ma powodu do stresu. Przystępując do testu, bądź spokojny i skoncentrowany.
 5. Pamiętaj o ograniczeniach testów: Testy osobowości, w tym Bridge Personality, mają swoje ograniczenia i nie definiują całkowicie Twojej wartości jako pracownika czy osoby. Przygotuj się również na to, że wynik testu może być tylko jednym z wielu czynników branych pod uwagę przez pracodawcę.

Podsumowując, Bridge Personality jest to efektywne narzędzie wykorzystywane przez pracodawców w procesie rekrutacji, oceniające cechy osobowości, preferencje zawodowe oraz style pracy kandydatów. Przygotowując się do takiego testu, warto poznać jego zasady, być szczerym podczas odpowiadania na pytania i pamiętać o ograniczeniach tego rodzaju testów.

Pobierz przykładowy raport

Na podany adres e-mail otrzymasz przykładowy, pełny raport naszej analizy The Bridge Personality®.

Dodaj komentarz