Edit Content

Kwestionariusz osobowości

Spis treści artykułu

Jakie korzyści płyną ze stosowania kwestionariuszy osobowości?

Kwestionariusz osobowości przynosi wymierne korzyści zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Najlepsze kwestionariusze oferują rzetelne – często liczbowe – informacje o naszych silnych i słabych stronach. To szczególnie ważne w czasach których, jak badania pokazują, aż 8 na 10 osób nie wykorzystuje swoich talentów. Uczestnik, który wypełni kwestionariusz osobowości ma szansę dowiedzieć się co stanowi jego wrodzoną siłę, a co może być zagrożeniem dla jego rozwoju i sukcesu. To informacje niezwykle istotne podczas planowania kariery zawodowej, pozwalające podejmować przemyślane decyzje również w życiu prywatnym i lepiej zrozumieć, a nawet przewidzieć konsekwencje pewnych zachowań. Z tego samego powodu kwestionariusze osobowości są potężnym orężem w rękach rekruterów, menedżerów i osób zarządzających w firmach. Zdefiniowanie konkretnych cech danej osoby, pozwoli dopasować ją do przewidywanego zakresu zadań na stanowisku, zaplanować ścieżkę rozwoju, kariery i zapobiec zagrożeniom w pracy. Dzięki temu też, pracownik będzie pracował w sposób efektywny oraz czerpał przyjemność z wykonywanych zadań. Ma to kluczowy wpływ na obniżenie poziomu fluktuacji kadr i zatrzymania kluczowych osób w organizacji.

 

Wiarygodność diagnozy osobowości

Przeciwnicy testów osobowości często podkreślają niską wiarygodność uzyskiwanych wyników. Aby więc zbudować poczucie bezpieczeństwa uczestnika i zachęcić go do udzielania intuicyjnych i zgodnych z prawdą odpowiedzi, należy go odpowiednio przygotować do uzupełnienia kwestionariusza. Konieczne jest zapewnienie go, że wyniki nie są dobre czy złe, tylko ważne jest ich odniesienie do kontekstu zawodowego bądź prywatnego. Próby fałszowania wyników, czyli tzw. dokonywanie autoprezentacji spowoduje wygenerowanie nieprawdziwych wyników,  z których płynące wnioski będą bezwartościowe. Uczestnik powinien też zostać uprzedzony, że najlepsze rozwiązania tego typu posiadają już mechanizmy weryfikujące prawdziwość udzielanych odpowiedzi.

Napisz do nas!

Kwestionariusz osobowości – z czego wynika skuteczność kwestionariuszy?

Każdy rzetelny test oparty jest na koncepcjach psychologicznych oraz badaniach osobowości. Część z narzędzi jest również na bieżąco aktualizowana, co pozwala na podnoszenie ich jakości oraz dopasowanie do aktualnych trendów. Przykładem są dedykowane raporty dopasowane do aktualnych potrzeb i specyfiki organizacji, np. analiza pod kątem cech istotnych na danym stanowisku, sukcesji w organizacji itp. Wśród fundamentalnych teorii psychologicznych, na których oparte są narzędzia należy wymienić Wielką Piątkę i teorie Carla Gustava Junga. Aby test oferował wiarygodne wyniki, musi spełniać określone kryteria, tzw. kryteria dobroci testu. Te naukowe obostrzenia gwarantują uczestnikowi bezpieczeństwo oraz – przede wszystkim – to, że z otrzyma wyniki, które będą dla niego wsparciem w kontekście życia osobistego i zawodowego. 

 

Kwestionariusz osobowości – jak interpretować otrzymane wyniki?

Oczywiście samo uzupełnienie kwestionariusza to dopiero pierwszy krok do wyższej efektywności zawodowej i osobistej. Następny etap, bez którego samo uzupełnienie kwestionariusza osobowości będzie bezużyteczne to tzw. „sesja informacji zwrotnej”, czyli spotkanie z certyfikowanym konsultantem, który zna wykorzystane narzędzie, metodykę jego stosowania i analizy raportów, ale co najważniejsze potrafi skorelować wyniki z aktualną sytuacją badanego i zaplanowanymi celami diagnozy. Sesja ma na celu także bezpieczeństwo uczestnika, który pozostawiony sam z  raportem mógłby wyciągać wnioski na podstawie surowych wyników, które bez odpowiedniej interpretacji są nic nie warte. Efektem wykorzystania kwestionariuszy osobowości nie może być jedynie zapamiętanie czy jesteśmy ekstrawertykami, kolorem zielonym albo np. ESTJ. Skutkiem musi być poznanie indywidualnego potencjału oraz korelacji cech obniżających jego efektywność. Ważne jest również zaplanowanie konkretnych działań, które pozwolą na pełne wykorzystywanie swoich możliwości.  Dlatego też rola konsultacji po diagnozie osobowości jest kluczowa dla interpretacji wyników i ich przełożenia na poprawę jakości w życiu zawodowym jak i osobistym. 

Indywidualny Plan Rozwoju

Sama konsultacja to nie jedyny rezultat diagnozy kwestionariuszem osobowości. To przede wszystkim plan rozwoju zwierający konkretne wskazania i zalecenia, których wdrożenie przyniesie oczekiwane efekty. Badanie osobowości jest ważnym i wrażliwym procesem, dlatego takie znaczenie ma właściwe przygotowanie uczestnika, dobór odpowiedniego – bezpiecznego i profesjonalnego – narzędzia oraz prawidłowe, zgodne z metodyką przeprowadzenie sesji informacji zwrotnej, które wykona doświadczony, uprawniony do tego konsultant. Nie można zapomnieć również, że odpowiedzialność za efekty leży po obydwu stronach, w tym również konsekwencji w stosowaniu zaplanowanych działań przez badanego. Dlatego właśnie warto znać swoje cechy, aby wiedzieć, że np. konsekwentne dążenie do celu wymaga od nas wysiłku. Dzięki temu będziemy w większym stopniu przykuwać do tego wagę co wpłynie na podniesienie efektywności i jakości naszego życia prywatnego i zawodowego

Pobierz przykładowy raport

Na podany adres e-mail otrzymasz przykładowy, pełny raport naszej analizy The Bridge Personality®.

Dodaj komentarz