Edit Content

Identyfikacja talentów

Spis treści artykułu

Czym jest talent?

Talent, kiedyś będący jednostką wagi, a także środkiem płatniczym, teraz rozumiany jest jako naturalne, wrodzone predyspozycje w danej dziedzinie. Bycie uzdolnionym w jakimś obszarze znacząco przyśpiesza i ułatwia proces nabywania kompetencji i osiągnięcia poziomu eksperta, a to najkrótsza droga do sukcesu w życiu zawodowym i osobistym. Mówiąc metaforycznie, talent to winda, która pozwala błyskawicznie osiągać oczekiwane efekty w obszarze umiejętności. Co oczywiście nie oznacza, że jeżeli mamy obniżone predyspozycje w danym obszarze to nigdy nie nabędziemy w nim umiejętności. Należy jednak pamiętać, że wymagać to będzie dużo więcej pracy, czasu, a spadki motywacji będą częste, dlatego warto sobie zadać pytanie, czy warto?

 

Jak ma się talent do osobowości? – identyfikacja talentów

Predyspozycje osobowości, odpowiednio skorelowane będą determinowały nasze talenty. Poszukując np. talentu organizatorskiego, weryfikujemy tak naprawdę jakie predyspozycje posiada osoba do planowania, dokładności, nastawienia na wynik, pracy na standardach, podejmowania decyzji czy otwartości na zmianę. To właśnie odpowiedni układ niektórych cech stanowi talent, lecz tylko w przypadku odpowiedniego punktu odniesienia. W życiu zawodowym będzie to cel stanowiska, zakres zadań i uprawień. Świadome firmy poszukują pracownika z określonymi talentami pod kątem precyzyjnie wyznaczonych działań, które ma wykonywać na stanowisku. Wówczas proces wdrożenia jest krótszy, a pracownik szybciej osiąga biegłość w wykonywanej pracy. Warto jednak pamiętać, że osoba która nie spełnia oczekiwań na danym stanowisku, może świetnie odnaleźć się na innym w strukturze firmy czy projektu.

Napisz do nas!

Czy talent może być zagrożeniem? – identyfikacja talentów

Mocne predyspozycje osobowości, czyli talenty mogą być zagrożeniem. Dzieje się tak wtedy, gdy nie zweryfikujemy jaki jest potencjał naszego pracownika, przez co może on trafić na stanowisko, które będzie do niego niedopasowane. Wyobraźmy sobie osobę, która ma wysoki fokus na karierę, liderowanie, mentoring i decyzyjność, a więc jej osobowość predestynuje ją do stanowisk menedżerskich, a w firmie nie ma możliwości objąć takiego stanowiska. Nie mogąc wykorzystać swoich talentów jest wysokie prawdopodobieństwo, że taki pracownik będzie szukał możliwości samorealizacji w innej organizacji. Niedopasowanie do stanowiska to gwarancja rosnącej frustracji, zniechęcenia, spadku efektywności, a to prosta droga do podjęcia decyzji o odejściu z pracy. Dobrą praktyką  jest budowanie zespołów w oparciu o wzajemną kompensację talentów. W skrócie, chodzi o takie dobieranie kolejnych członków np. działu, aby uzupełniać te kompetencje, które nie są silną stroną obecnych już pracowników w zespole. Talent bywa zagrożeniem również w kontekście współpracy i komunikacji. Są w firmach stanowiska np. kontroler jakości, na których oczekuje się takich talentów, jak ponadprzeciętna dokładność, krytyczne spojrzenie pozwalające wyłapywać błędy  i mocne przywiązanie do pracy zgodnie ze standardami. W kontekście stanowiska wspomniane talenty są postrzegane pozytywnie, natomiast już pracownicy mogą postrzegać taką osobę jako uciążliwą i trudną we współpracy.

 

Po co odkrywać talenty?

Niezwykle ważną rolę w odkrywaniu talentów i szczególnych zdolności pracowników pełnią menedżerowie. W przypadku kandydatów do pracy będą to rekruterzy i osoby podejmujące decyzje o zatrudnieniu. Szczęśliwie, w dzisiejszych czasach na rynku dostępne są narzędzia, które pozwalają precyzyjnie zdiagnozować i opomiarować predyspozycje osobowości. Przedsiębiorcy poszukują zatem firm doradczych, dysponujących  kwestionariuszami, które opiszą osobowość ale również na liczbach wyskalują natężenie talentów. To pozwala na precyzyjną analizę jakościową i ilościową indywidualną, jak i całego zespołu. Dobrze przeprowadzona diagnoza i precyzyjne dopasowanie do stanowiska, wprost prowadzi do wysokiej efektywności i zadowolenia z pracy. Warto zaznaczyć, że to znakomity sposób na ograniczenie pochopnych decyzji o zatrudnieniu jak i zwolnieniu. Rozstanie z pracownikiem to zawsze koszt dla organizacji, aby więc tego uniknąć  najlepiej poznać talenty osoby z której nie jesteśmy zadowoleni i zagospodarować jej potencjał w innej roli, w której będzie skuteczna.       

Czy każdy ma talenty?

Każdy z nas ma talenty. Często jednak obniżona pewność siebie i poczucie własnej wartości powoduje, że ich nie dostrzegamy i nie wykorzystujemy. Diagnoza talentów pozwala pracownikowi uwierzyć w siebie, a menedżerowi daje informację, jak wspierać i komunikować się z podwładnym aby wykorzystać maksymalnie jego potencjał pod katem celów działowych i strategicznych firmy. Widzimy zatem jak duża jest to odpowiedzialność, dlatego tym bardziej kluczowy będzie dobór odpowiedniego narzędzia diagnostycznego i konsultanta. Narzędzie musi być dokładne i intuicyjne a ogromną rolę w całym procesie odgrywa konsultant, który pomaga zrozumieć wyniki i dba o to, aby nie dokonano nadinterpretacji  oraz przygotowuje tzw. Indywidualne Plany Rozwoju.

Pobierz przykładowy raport

Na podany adres e-mail otrzymasz przykładowy, pełny raport naszej analizy The Bridge Personality®.

Dodaj komentarz