Edit Content

Identyfikacja mocnych stron osobowości

Spis treści artykułu

Cechy osobowości – identyfikacja mocnych stron osobowości

Każdy z nas jest inny, rodzimy się wyposażeni w unikalne cechy osobowości – wrodzone predyspozycje. W trakcie naszego rozwoju, edukacji, aktywności zawodowej i relacji międzyludzkich, cechy te ulegają zmianie, degradacji bądź ewolucji. Jest jednak pula cech, które pozostają niezmienne i to one przede wszystkim tak mocno rzutują na naszą efektywność zawodową. Aby móc rozwijać wrodzone cechy osobowości bądź kompensować pewne braki poprzez umiejętności, konieczna jest świadomość własnych talentów wynikających z osobowości.

 

Nasze talenty – mocne strony osobowości

Warto dookreślić czym są talenty w kontekście osobowości i jaki wpływ mają na nasz rozwój zawodowy. Przyjmijmy rozumienie talentu jako wrodzonej predyspozycji wynikającej z osobowości, która ułatwia i przyspiesza nabywanie kompetencji. Należy jednak podkreślić, że wielu sytuacjach nasze talenty stanowią również zagrożenie. Dlatego kluczowy jest punkt odniesienia, którym w biznesie powinien być cel i kluczowe zadania stanowiskowe. Przykładowo, osoba, która jest „urodzonym liderem” i wykazuje umiejętności przywódcze, z trudem odnajdzie się na stanowiskach niższego szczebla, a także może mieć problemy by podporządkować się przełożonym. Rynek pracy jest coraz bardziej świadomy takich zagrożeń, stąd też pracodawcy już na etapie rekrutacji, a także na kolejnych etapach planowania ścieżek kariery koncentrują się na diagnozowaniu potencjału pracownika, w oparciu o talenty. Szczęśliwie, coraz częściej możemy spotkać się z idę dobierania zadań do ludzi, czyli podążania za ich mocnymi stronami i dawania im możliwości ich wykorzystania.

Napisz do nas!

Identyfikacja mocnych stron osobowości

Jeśli chcemy świadomie i efektywnie planować swój rozwój, ścieżkę kariery i unikać trudności w pracy, a nawet życiu osobistym, kluczowe jest poznanie naszych talentów, jak i cech które mogą być zagrożeniem.  Na szczęście portfolio narzędzi, które mogą nam w tym pomóc stale się powiększa i jest udoskonalane. Czym w takim razie kierować się wybierając najbardziej praktyczne i wiarygodne z nich? Warto zwrócić przede wszystkim uwagę na teorie psychologiczne, które zostały użyte do projektowania konkretnego kwestionariusza osobowości. Wśród wiodących teorii stosowanych w tego typu rozwiązaniach należy wymienić Teorię Wielkiej Piątki, a także koncepcje osobowości Carla Gustawa Junga. Najczęściej kwestionariusze badają typ osobowości w oparciu o koncepcję Junga,  natomiast jest to duży poziom ogólności wyników. Idealnym rozwiązaniem jest szukanie narzędzi, które łączą obie wspomniane teorie, co pozwala na wiarygodną diagnozę uczestnika. Kolejnym aspektem, który będzie określać rzetelne narzędzie do definiowana cech osobowości jest liczba pozycji testowych, a także występowanie tzw. pytań interaktywnych. Dobrą wskazówką przy wyborze testu osobowości jest także zapewnienie rzetelności i trafności diagnostycznej wyrażonej przez Alfę Cronbacha (α) – współczynnik rzetelności testów psychologicznych. Przy czym im jest ona wyższa, tym bardziej wiarygodny jest test. Warto zwrócić również uwagę na skale kontrolne i stenowe, aby ujęcie diagnozy było nie tylko jakościowe ale również ilościowe, a co za tym idzie mierzalne i łatwe do analizy na faktach.

 

Kwestionariusz to nie wszystko!

Jak przy każdej diagnozie, kluczowa jest jej interpretacja dokonana przez profesjonalistę, dysponującego ekspercką wiedzą i metodyką. W przypadku diagnozy cech osobowości, tymi osobami są – certyfikowani z danego narzędzia – konsultanci. To oni wiedzą jak zinterpretować wyniki, zestawić je z potrzebami uczestnika badania, realiami rynku i branży. Potrafią też, co niezwykle ważne, rozpoznawać korelacje pomiędzy poszczególnymi wynikami, powodując że analiza wyników jest pełna i odnosi się stricte do celów i zadań stanowiskowych. Warto dodać, że nie powinno się pozostawić uczestnika badania bez informacji zwrotnej przeprowadzonej przez wspomnianych wyżej konsultantów. Jest to również moment na zadanie pytań i zasięgniecie rady w kontekście swojego rozwoju. Feedback powinien być bowiem podany w taki sposób, aby motywował uczestnika i zachęcał do rozwoju celowego.

Pobierz przykładowy raport

Na podany adres e-mail otrzymasz przykładowy, pełny raport naszej analizy The Bridge Personality®.

Dodaj komentarz