Po przeprowadzeniu testy The Bridge Personality® Pracownik samodzielne może wdrożyć działania mające na celu zwiększenie jego efektywności.