The Bridge Personality® ujawnia wydajność sprzedażową pracowników działu handlowego (ID handlowca) oraz stopień jej wykorzystania.